Nr 1 (2018): Dyskurs Prawniczy i Administracyjny

					Pokaż  Nr 1 (2018): Dyskurs Prawniczy i Administracyjny

Artykuły, które zamieszczono w numerze dotyczą zróżnicowanych zagadnień z zakresu prawa i administracji. W szczególności poruszono zagadnienia z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego, prawnej organizacji samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa karnego, praw konsumentów, mniejszości narodowych i etnicznych, zabezpieczenia społecznego. Współpomysłodawcą powstania czasopisma był śp. prof. dr hab. Bogusław Banaszak, pierwszy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, którego artykuł poświęcony inspekcji farmaceutycznej rozpoczyna numer.

Opublikowane: 08-11-2019

Pełny numer

Artykuły