Rada Naukowa

 • Rainer Arnold (Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy),
 • Eduard Barany (Słowacka Akademia Nauk),
 • Andrzej Bisztyga (wiceprzewodniczący, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Ewelina Cała - Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Emilio Castorina (Uniwersytet w Katanii, Włochy),
 • Jerzy Ciapała (Uniwersytet Szczeciński),
 • Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Krzysztof Eckhardt (Rzeszowska Szkoła Prawa),
 • Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Stefan Haack (Uniwersytet Viadrina),
 • Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Jiri Jirasek (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy),
 • Julia Klauer (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Prawa w Berlinie, Niemcy),
 • Martyna Łaszewska-Hellriegel (wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Gabriella Mangione (Uniwersytet Insubria Varese-Como, Włochy),
 • Małgorzata Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski),
 • Tomasz Milej (Uniwersytet Kenyatta w Nairobi, Kenia),
 • Bernadetta Nitschke-Szram (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Hanna Paluszkiewicz (przewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Ivan Pankevych (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski),
 • Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski),
 • Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki),
 • Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Bogdan Ślusarz (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Miruna Tudorascu (Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia),
 • Murat Tumay (Istanbul Medeniyet University),
 • Valeriy Tsymbalyuk (Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, Ukraina),
 • Krystyna Wojtczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
 • Arkadiusz Wudarski (Uniwersytet Zielonogórski)