Kontakt

Instytut Nauk Prawnych
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
dyskurs@inp.uz.zgora.pl

Główna osoba do kontaktu

Anna Chodorowska (sekretarz)
Uniwersytet Zielonogórski

Wsparcie techniczne

Jarosław Łukawski