Recenzenci

 • Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski),
 • Eduard Barany (Słowacka Akademia Nauk),
 • Michał Bartoszewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),
 • Leszek Bielecki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej),
 • Agnieszka Bielska-Brodziak (Uniwersytet Śląski),
 • Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Bogumiła Burda (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Ewelina Cała - Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Jerzy Ciapała (Uniwersytet Szczeciński),
 • Filip Cyuńczyk (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie),
 • Joanna Długosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Michał Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • Aldona Domańska (Uniwersytet Łódzki),
 • Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Izabela Gil (Uniwersytet Wrocławski),
 • Leonard Górnicki (Uniwersytet Wrocławski)
 • Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Ewa Guzik-Makaruk (Uniwersytet w Białymstoku),
 • Joanna Helios (Uniwersytet Wrocławski),
 • Christoph Hellriegel (MR Kancelaria Bundestagu),
 • Jan Mariusz Izdebski (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Wioletta Jedlecka (Uniwersytet Wrocławski),
 • Jiri Jirasek (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy),
 • Małgorzata Konopnicka (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Sebastian Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Jarosław Kuczer (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Paweł Kuczma (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski),
 • Peter Lysina (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja),
 • Martyna Łaszewska-Hellriegel (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Gabriella Mangione (Uniwersytet Insubria Varese-Como, Włochy),
 • Maciej Małolepszy (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Jacek Mazurkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Christoph-Eric Mecke (Uniwersytet Leibniza w Hanowerze)
 • Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski),
 • Joanna Mucha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Ivan Pankevych (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Bogumił Pahl (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
 • Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski),
 • Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski),
 • Bogusław Przywora (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),
 • Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS w Warszawie),
 • Bronisław Sitek (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS w Warszawie),
 • Jacek Sobczak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie),
 • Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Piotr Stec (Uniwersytet Opolski),
 • Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański),
 • Beata Stępień-Załucka (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Dorota Szaban (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Dariusz Szpoper (Akademia Pomorska w Słupsku),
 • Miruna Tudorascu (Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia),
 • Murat Tumay (Istanbul Medeniyet University),
 • Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy),
 • Krzysztof Warchałowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
 • Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski),
 • Marcin Wiszowaty (Uniwersytet Gdański),
 • Krystyna Wojtczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Krzysztof Woźniewski (Uniwersytet Gdański),
 • Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański),
 • Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska),
 • Mariusz Załucki (Uniwersytet Rzeszowski)