Sprawozdanie z samooceny jako podstawowy instrument zewnętrznych i wewnętrznych procedur zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.39

Autor

  • Dariia Shchegliuk Taras Shevchenko National University of Kyiv

Słowa kluczowe:

akredytacja, system zapewniania jakości, działania edukacyjne, programy studiów, raport samooceny, formularz samooceny

Abstrakt

W 2019 r. na Ukrainie została przyjęta nowa procedura akredytacji programów studiów wyższych. Środowisko akademickie mogło zapoznać się z podstawowymi zasadami systemu zapewniania jakości szkolnictwa wyższego poprzez doświadczenie zdobyte przez uczelnie oraz ekspertów Państwowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego w procesie wdrażania nowej procedury. Jednym z podstawowych instrumentów zapewniania jakości szkolnictwa wyższego, który ma kluczowe znaczenie w dzisiejszej procedurze akredytacji, jest raport samooceny programów studiów (formularz samooceny). Doświadczenia związane z akredytacją w roku akademickim 2019-2020 pokazują, że uczelnie mogą z powodzeniem stosować ten instrument do akredytacji tylko wtedy, gdy jest on częścią wewnętrznego systemu zapewniania jakości szkolnictwa wyższego.

Bibliografia

Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE): методичний посібник, В.А.Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В.Губерського, К.: ВПЦ «Київський університет», 2018.

Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови, За ред. Т.В.Фінікова, В.І. Терещука, К.: Таксон, 2018.

Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text.

Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), K.: Ltd “Poligraph plus”, 2015.

Впровадження локальних систем управління якісю в українських університетах: Аналітичний звіт, За заг. ред. Т.В. Фінікова, В.І. Терещука, Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», К.: Таксон, 2018.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Shchegliuk, D. . (2021). Sprawozdanie z samooceny jako podstawowy instrument zewnętrznych i wewnętrznych procedur zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 203–210. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.39