Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.37

Autor

  • Kseniia Smyrnova Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Olena Sviatun Taras Shevchenko National University of Ky

Słowa kluczowe:

Ukraina, Unia Europejska, układ stowarzyszeniowy, rozstrzyganie sporów, arbitraż, mediacja, zamknięcie zasadnicze/niezbędne, spór handlowy, drewno

Abstrakt

Artykuł analizuje istotę mechanizmów rozstrzygania sporów istniejących w ramach relacji Unia Europejska–Ukraina. Uwzględnia ewolucję mechanizmów rozstrzygania sporów w ciągu ostatnich 30 lat, rodzaje mechanizmów przewidzianych w układzie o stowarzyszeniu UE–Ukraina. Szczególną uwagę zwraca się na analizę pierwszego przypadku sporu handlowego, który zostaje rozstrzygnięty w trybie arbitrażu w ramach Układu Stowarzyszeniowego z Ukrainą w sprawie eksportu surowego drewna.

Bibliografia

Bercero I.G., Dispute Settlement in European Union Free Trade Agreements: Lessons Learned?, Regional Trade Agreements and the WTO Legal System, https://www.researchgate.net/deref/http%3A-%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1093%2Facprof%3Aoso%2F9780199206995.003.0017.

Cremona M., Thies A., Wessel R.A. (Eds.), The European Union and International Dispute Settlement, Oxford: Hart Publishing, 2017.

Костюченко Я.М., Правові механізми вирішення спорів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, „Європейські перспективи” 2019, № 3.

Костюченко Я.М., Особливості механізмів врегулювання суперечностей в процесі європейської економічної інтеграції України, „Правова держава” 2016, № 21.

Любченко Я.П., Зобов’язання України у сфері альтернативних способів вирішення правових спорів, пов’язаних з укладенням Угоди про асоціацію, „Часопис Київського університету права” 2015, № 4.

Мазаракі Н.А., Механізми вирішення спорів у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, „Право і суспільство” 2018, № 5.

Муравйов В., Способи і механізми врегулювання спорів в Угодах Європейського Союзу про асоціацію, https://instzak.com/index.php/journal/article/view/524/543.

Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine, https://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=659.

Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy at the press conference of the Eastern Partnership summit in Vilnius, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-254-2013-INIT/en/pdf.

Rudyuk Y., How the Trade Disputes between EU and Ukraine will be Settled under the EU-Ukraine Association Agreement, „Lex Potus” 2017, № (4).

Sviatun O., The Role of Human Rights Clause in the EU Agreements with Third Countries. Uniwersalny i Regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 1, Warszawa 2014.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Smyrnova, K. ., & Sviatun, O. . (2021). Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 211–222. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.37