Kronika parafialna a „użytkowe” korzystanie z utworów – wybrane zagadnienia na przykładzie praktycznym

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.35

Autor

  • Julian Jezioro Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

prawo autorskie, utwór użytkowy, użytkowe korzystanie z utworu, kronika parafilna

Abstrakt

Autor, na przykładzie dziennika ks. Paula Peikerta stanowiącego przykład kroniki parafialnej, prezentuje w ujęciu dyskusyjnym elementy koncepcji kierunkowej orientacji funkcjonalnej korzystania z utworów, jako narzędzia analizy uregulowania prawnego dotyczącego utworów. W założeniu autora stosowanie tej koncepcji pozwala na wyodrębnienie z całościowego uregulowania polskiego prawa autorskiego odrębnych grup przepisów o charakterze szczególnym – dotyczących utworów użytkowych oraz użytkowego korzystania z dowolnego utworu. W ocenie autorskiej zastosowani tej koncepcji rozszerza podstawę ogólniejszej analizy przepisów prawa autorskiego o kwestie istotne z punktu widzenia funkcji przepisów prawa w odniesieniu do systemu wartości, jakie mają one realizować, co może być wykorzystane zarówno w działalności teoretycznej, jak i w procesie stanowienia oraz modyfikacji istniejących rozwiązań prawnych. Rozważania te prowadzone są na tle przypadku niezwykłego w swojej treści dokumentu, który jako „kronikę/dziennik” spisywał w okresie oblężenia Festung Breslau proboszcz parafii Św. Wawrzyńca, dziekan i radca duchowny ks. Paul Peikert oraz działań profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego – Karola Joncy i Alfreda Koniecznego oraz Jana Kosika mających na celu zalegalizowanie publikacji tego dokumentu.

Bibliografia

Błeszyński J., M. Staszków, Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983.

Jezioro J., Sposób wyrażenia utworu architektonicznego jako element prawnego wyodrębnienia tego rodzaju utworów, [w:] Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka, red. J. Jezioro, K. Zagrobelny, Wrocław 2019.

Jezioro J., Utwór jako element przedmiotu świadczenia w umowach o tzw. „świadczenia edukacyjne”, [w:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2018.

Jezioro J., Utwory typograficzne. Wybrane zagadnienia, [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. 2, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020.

Jezioro J., Utwory użytkowe: wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, 120/2.

Jezioro J., Zarys systemu własności intelektualnej, [w:] R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005.

Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961.

Kopff A., Dzieło i jego twórca, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.

Peikert Paul, Kronika dni oblężenia, Wrocław 22 I-6 V 1945 r., w przekładzie K. Joncy i A. Koniecznego, Ossolineum 2009.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Jezioro, J. . (2021). Kronika parafialna a „użytkowe” korzystanie z utworów – wybrane zagadnienia na przykładzie praktycznym. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 127–136. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.35