Rola Instytutu Pamięci Narodowej w procedurze nadzoru przewidzianej w ustawie dekomunizacyjnej

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.33

Autor

  • Piotr Sobański Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

Instytut Pamięci Narodowej, dekomunizacja, komunizm, ustrój totalitarny, lata 1944-1989 w Polsce

Abstrakt

Artykuł przedstawia aspekty prawne wykonywania przepisów ustawy dekomunizacyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. Regulacje zawarte w ustawie zakazują upamiętniania i propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W artykule została omówiona rola Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie opiniowania
nazewnictwa pod kątem zgodności z przepisami ustawy dekomunizacyjnej.

Bibliografia

Bäcker R., Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Index Books, Toruń 1992.

Banaszkiewicz B., Rozrachunek z przeszłością komunistyczną w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2003, Zeszyt 2, Nr 1.

Czarnota A., Prawo okresu przejściowego (rozmowa z K. Dębską), http://publica.pl/teksty/prawo-okresu-przejsciowego-rozmowa-z-adamem-czarnota-45068.html.

Lachowski T., Prawo do prawdy podstawowym prawem człowieka? Refleksje na temat sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice) http://www.stosunki.pl/sites/default/files/ANALIZY%20-%20Prawo%20do%20prawdy%20-%20Tomasz%20Lachowski.pdf.

Legutko R., The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies, Encounter Books, New York 2016.

Makowska M., Makowski M., Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2019.

Masternak-Kubiak M., Nieważność uchwały organu gminy w świetle ustawy o zakazie propagowania komunizmu, [w:] Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej.

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. A. Cudak, I.M. Szkotnicka, Warszawa 2018.

Michalewska-Pawlak M., Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980-1989, Gdańsk 2010.

Mihr A., Transitional justice, civic trust and democratic institution building, [w:] Rule of Law and Transitional Justice. Towards a triangular learning. The case of Colombia, red. A. Mihr http://www.eiuc.eu/tl_files/EIUC%20MEDIA/Publications/TJ-EIUC-GIZ-September2013_ok.pdf.

Komunikat w sprawie nazw ulic, placów oraz patronów i imion instytucji publicznych, będących formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zmiany-nazw-ulic/33303,Komunikat-w-sprawie-nazw-ulic-placow-oraz-patronow-i-imion-instytucji-publicznyc.html.

Opinia do ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. (druk nr 132) https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3435/plik/132o.pdf.

Pazderski F., Czemu przeszłość się pamięta – wokół dyskursu na temat kształtowania się pamięci zbiorowej http://www.tok.hajnowka.com.pl/slowa/pazderski.pdf .

Sanecka J., Polityka historyczna partii Prawo i Sprawiedliwość: założenia i realizacja, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2008, Vol. 19.

Snarski T., Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, Tom 9, Nr 2.

Snyder T.D., Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, Basic Books, New York 2010.

Sobański P., Rola Instytutu Pamięci Narodowej w wykonywaniu przepisów ustawy dekomunizacyjnej https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17730/Piotr%20Sobanski%20-%20Rola%20Instytutu%20Pamieci%20Narodowej%20w%20wykonywaniu%20przepisow%20ustawy%20dekomunizacyjnej.pdf.

Sobański P., Ślady PRL wciąż na ulicach (rozmowa z K. Królem) https://zgg.gosc.pl/doc/3217763.Slady-PRL-wciaz-na-ulicach.

Szarek J., Pozbawić naród sumienia i ducha, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, Nr 3.

Uliński T., Przedmiotowe i metodologiczne swoistości historii i politologii [w:] Historia – prawo – polityka, red. J. Baszkiewicz, A. Bodnar, S. Gebethner, Warszawa 1990.

Wróbel A., Komentarz do art. 84 KPA, LEX 2018.

Żaryn J., Ustawa dekomunizacyjna to świadectwo mentalnej zmiany Polaków (rozmowa z dnia 2 kwietnia 2016 r.) http://wpolityce.pl/polityka/288570-prof-zaryn-ustawa-dekomunizacyjna-to-swiadectwo-mentalnej-zmiany-polakow.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Sobański, P. (2021). Rola Instytutu Pamięci Narodowej w procedurze nadzoru przewidzianej w ustawie dekomunizacyjnej. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 223–238. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.33