Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jako gwarant integracji państw członkowskich EaUG? Analiza formalno-prawna

https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.321

Autor

  • Paweł Jakub Szewczyk Uniwersytet Opolski

Słowa kluczowe:

organizacje międzynarodowe o charakterze rządowym, Wspólnota Niepodległych Państw, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Abstrakt

Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej to, chronologicznie rzecz ujmując, trzeci organ sądowy organizacji międzynarodowej na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pierwszym organem sądowym organizacji międzynarodowej, który powstał na obszarze byłego ZSRR, jest istniejący od 1992 r. do chwili obecnej: Trybunał Gospodarczy Wspólnoty Niepodległych Państw. Następnie w 2012 r. został utworzony Trybunał Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Ów organ nie powstał jednak wraz z utworzeniem tej organizacji, tj. Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, gdyż w okresie od 3 marca 2004 r. do 1 stycznia 2012 r. funkcję Trybunału Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej pełnił Trybunał Gospodarczy WNP. Działalność Trybunału EaWG zakończyła się 1 stycznia 2015 r. wraz z rozwiązaniem organizacji, w ramach której funkcjonował ów organ. Następcą prawnym Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej została Euroazjatycka Unia Gospodarcza, a kompetencje Trybunału Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej przejął Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ten ostatni organ sądowy nie został zatem utworzony od podstaw, lecz stał się kontynuatorem w zakresie kompetencyjnym i instytucjonalnym swoich protoplastów.

Bibliografia

Entin K., Pirker B., The early case law of the Eurasian Economic Union Court: On the road to Luxembourg?, „The Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2018, vol. 25 (3).

Kembayev Z., The Court of Euroasian Economic Union: An Adequate Body for Facilitating Eurasian Integration?, „Review of Central and East European Law” 2016, vol. 41, no. 3-4.

Mazur R., Mechanizmy i struktury organizacyjne państw w przestrzeni WNP, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota ‒ mechanizmy działania ‒ zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.

Винокуров Е.Ю., Коршунов Д.А., Перебоев В.С., Цукарев Т.В., Евразийский экономический союз, Санкт-Петербург 2017, s. 87-88.

Wiśniewska I., Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, „Ośrodek Studiów Wschodnich” 2013, nr 44.

Opublikowane

09-02-2024

Jak cytować

Szewczyk, P. J. (2024). Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jako gwarant integracji państw członkowskich EaUG? Analiza formalno-prawna. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 119–130. https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.321