Ochrona migrantów klimatycznych z Małych Rozwijających się Państw Wyspiarskich regionu Pacyfiku

https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.313

Autor

  • Adam Jakuszewicz Uniwerystet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

migracje klimatyczne, małe państwa wyspiarskie, polityka migracyjna

Abstrakt

Jednym z negatywnych następstw zmian klimatu jest wzrost poziomu oceanów, który w połączeniu z innymi czynnikami środowiskowymi stanowi zagrożenie istnienia niektórych państw wyspiarskich regionu Pacyfiku. W przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa całkowitego za topienia wskazanych terytoriów wszyscy mieszkańcy będą musieli zostać przesiedleni do innych państw. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie migracji z małych państw wyspiarskich jako szczególnego przypadku migracji klimatycznej oraz sformułowanie podstawowych zasad, na jakich miałyby się opierać efektywna współpraca międzynarodowa, mająca na celu udzielenie tej kategorii migrantom skutecznej pomocy. Zdaniem autora najbardziej adekwatną formą współpracy między narodowej w tym zakresie są porozumienia dwustronne lub regionalne, które stanowiłyby podstawę prawną długofalowych projektów migracyjnych wpisujących się w szerszy kontekst innych działań adaptacyjnych do skutków zmian klimatu.

Bibliografia

Ash J., Campbell J., Climate change and migration: the case of the Pacific Islands and Australia,

“The Journal for Pacific Studies” 2016, vol. 36, issue 1.

Atapattu S., Human Rights Approaches to Climate Change. Challenges and Opportunities, New YorkLondon 2016.

Berkelmans L., Pryke J., The development benefits of expanding Pacific access to Australia’s labour market, 16 December 2016, https://www.lowyinstitute.org/publications/development-benefits-expand

ing-pacific-access-australias-labour-market.

Byravan S., Chella Rajan S., Providing New Homes for Climate Change Exiles, “Climate Policy” 2006, no. 6.

Bush M.J., Climate Change Adaptation in Small Island Developing States, Toronto 2018.

Corbett J., 10 Million Climate Refugees in Past Six Months: Red Cross Calls for Urgent International

Help, https://www.ecowatch.com/climate-refugees-red-cross-2651129063.html.

Corendea C., Legal Protection of the Sinking Islands Refugees, Lake Mary 2016.

Constable L., Climate change and migration in the Pacific: options for Tuvalu and the Marshall Islands, “Regional Environmental Change” April 2017, vol. 17, issue 4.

Docherty B., Giannini T., Confronting a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees, “Harvard Environmental Law Review” 2009, vol. 33.

Docherty B., Ainge Roy E., World Bank: let climate-threatened Pacific islanders migrate to Australia or NZ, “The Guardian” 8 May 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/may/08/australiaand-nz-should-allow-openmigration-for-pacific-islanders-threatened-by-climate-says-report.

Encyclical Letter Laudato Si’ of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home, Rome 24 May

, http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_en.pdf.

Erin T., Compacts of Free Association in FSM, RMI, and Palau: Implications for the 2023-2024

Renewal Negotiations, “Human Rights Brief” 19 March 2019, https://icaad.ngo/wp-content/

uploads/2019/10/COFA-Policy-Brief-2019.pdf.

Giddens A., Klimatyczna katastrofa, Warszawa 2010.

Hodgkinson D. et al., “The Hour When the Ship Comes In”: A Convention for Persons Displaced by Climate Change, “Monash University Law Review” 2010, vol. 69, issue 1.

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC First Assessment Report Overview and Policymaker

Summaries and 1992 IPPC Supplement, June 1992, https://www.ipcc.ch/report/climate-changethe-ipcc-1990-and-1992-assessments/.

Jakuszewicz A., Endangered Statehood of Sinking Island States: A Legal Challenge to the International

Community, [in:] Oceania. An Important Part of the Pacific, ed. D. Zdziech, Kraków 2018.

Loughry M., McAdam J., Kiribati – Relocation and Adaptation, “31 Forced Migration Review” 2008,

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/climatechange/loughry-mcadam.pdf.

McAdam J., How the entire nation of Nauru almost moved to Queensland, “The Conversation” 14 August 2016, http://theconversation.com/how-the-entire-nation-of-nauru-almost-moved-toqueensland-63833.

McAnaney S.C., Sinking Islands? Formulating a Realistic Solution to Climate Change Displacement, “New York University Law Review” 2012, vol. 87.

Park S., Climate Change and the Risk of Statelessness: The Situation of Low-lying Island States, Legal and Protection Policy Research Series, Geneva 2011, https://www.unhcr.org/4df9cb0c9.pdf.

Roberts A., Islanders Without an Island. What Will Become of Tuvalu’s Climate Refugees?, “Spiegel Online” 14 September 2007, http://www.spiegel.de/international/world/islanders-without-anisland-what-will-become-of-tuvalu-s-climate-refugees-a-505819.html.

Tabucanon G.M., Migration for Environmentally Displaced Pacific Peoples: Legal Options in the Pacific

Rim, “UCLA Pacific Basin Law Journal” Fall 2012, vol. 30, issue 1.

Techera E.J., Climate Change, Legal Governance and the Pacific Islands: An Overview, [in:] Climate

Change and Indigenous Peoples. The Search for Legal Remedies, eds. R.S. Abate, E. A. Cronc,Cheltenham 2013.

Wyman K.M., Responses to Climate Change, “The Harvard Environmental Law Review” 2013, vol. 37.

Opublikowane

09-02-2024

Jak cytować

Jakuszewicz, A. (2024). Ochrona migrantów klimatycznych z Małych Rozwijających się Państw Wyspiarskich regionu Pacyfiku. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 21–36. https://doi.org/10.34768/dpia.2023.1.313