Czy prawo ma prawo być bezsilne? Opinie pracowników MOPS w Zielonej Górze dotyczące przyczyn poalkoholowych uszkodzeń płodu i przeciwdziałania im

https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.30

Autor

  • Dorota Fediuk Uniwersytet Zielonogórski
  • Barbara Bernfeld

Słowa kluczowe:

FASD, przyczyny, skutki, opinie pracowników pomocy społecznej, MOPS Zielona Góra

Abstrakt

Spożywanie napojów alkoholowych przez kobiety ciężarne jest przyczyną poalkoholowych uszkodzeń płodu, ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Jej ofiarami staje się rokrocznie w Polsce około 9000 dzieci. To dramatyczny problem medyczny, etyczny, społeczny, ekonomiczny i prawny. Polskie prawo nie zna jakichkolwiek skutecznych instrumentów przeciwdziałania przyczynom FASD. Nasze opracowanie ukazuje te zagadnienia w świetle opinii pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, czyli osób, które bardzo często spotykają się z kobietami, które spożywają alkohol, będąc w ciąży, oraz dramatycznym losem ich nieraz ciężko chorych dzieci. Ich obserwacje pracowników MOPS w Zielonej Górze są krytyczne. Wskazują na brak skutecznych instrumentów przeciwdziałania przyczynom FASD oraz udzielania pomocy dzieciom nim dotkniętych.

Bibliografia

Bernfeld B., Mazurkiewicz J., „Za młody, by pić”. Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, Wrocław 2016, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77815.

Bernfeld B., Mazurkiewicz J., „Za młody, by pić”. Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, [w:] Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017.

Bernfeld B., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Czy prawo musi pozostać bezradne? Prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu, red. J. Mazurkiewicz, Warszawa 2019.

Bernfeld B., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Prawo powinno chronić wartości i być przestrzegane!, Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. До 25 річниці юридичного факультету, № 3, 2016.

Bernfeld B., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z., Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka (Pięć prawniczych miniatur), [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J. W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Warszawa 2016.

Gałązka-Sobotka M., Koszty ekonomiczno-społeczne związane z leczeniem uzależnienia od alkoholu i jego konsekwencji zdrowotnych z perspektywy NFZ i ZUS, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/16ca3bc940d9cf61c1257d50003663c8/$FILE/Koszty%20ekonomiczno-spo%C5%82eczne. pdf.

Nazarewicz M., Czym grozi picie alkoholu w ciąży?, http://tatapad.pl/zdrowie/czym-grozi-picie--alkoholu-w-ciazy/.

Pilonis H., Jak piją Polacy, https://www.medexpress.pl/jak-pija-polacy-2/69085.

Polskie Radio 24/kk, Rośnie spożycie alkoholu w Polsce. „Jest najwyższe od XIX wieku”, https://www.polskieradio.pl/130/5925/Artykul/1752804,Rosnie-spozycie-alkoholu-w-Polsce-Jestnajwyzsze-od-XIX-wieku.

Skrzypulec-Plinta V., Płodowy zespół alkoholowy FAS. fetal alcohol Syndrome, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/16ca3bc940d9cf61c1257d50003663c8/$FILE/FAS%20-%20p%C5%82odowy%20zesp%C3%B3%C5%82%20alkoholowy.pdf.

Jarząbek-Słobodzian M., Narzędzia ochrony życia poczętego pozostające w dyspozycji sędziego rodzinnego, http://www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?typ=kk&art=78&start=24&irek=28.

Jarząbek-Słobodzian M., Ochrona życia poczętego w praktyce sędziego rodzinnego, [w:] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017,.

Kurosz K., Środki ochrony nasciturusa przed ryzykowanymi zachowaniami matki w okresie ciąży, [w:] Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017.

Kurosz K., Środki ochrony nasciturusa przed ryzykowanymi zachowaniami matki w okresie ciąży. Część 1, „Metryka” 2016, nr 2.

Kurosz K., Środki ochrony nasciturusa przed ryzykowanymi zachowaniami matki w okresie ciąży. Część 2, „Metryka” 2017, nr 1.

Mazurkiewicz J., Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet, Wrocław 2016.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Opis Procedury, http://probal.zielonagora.pl/PL/539/Procedura_zobowiazania_do_leczenia_odwykowego/.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/zalacznik_projekt_ustawy.pdf.

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie lubuskim, http://www.arkadia-polania.pl/wykaz--ops-lubuskie.php.

Żurawicz, Piją w ciąży, rodzą chore dzieci. Można tylko patrzeć. NIK alarmuje: to się musi zmienić, B.://www.tvn24.pl/lodz,69/pija-w-ciazy-rodza-chore-dzieci-nik-alarmuje-to-sie-musizmienic,650996.html.

Opublikowane

07-05-2021

Jak cytować

Fediuk, D., & Bernfeld, B. (2021). Czy prawo ma prawo być bezsilne? Opinie pracowników MOPS w Zielonej Górze dotyczące przyczyn poalkoholowych uszkodzeń płodu i przeciwdziałania im. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 77–96. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.30