Smyrnova, K. ., i O. . Sviatun. „Mechanizmy Rozstrzygania sporów UE–Ukraina”. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, nr 1, maj 2021, s. 211-22, doi:10.34768/dpia.2019.1.37.