Smyrnova, K. . i Sviatun, O. . (2021) „Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina”, Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, (1), s. 211–222. doi: 10.34768/dpia.2019.1.37.