Smyrnova, K. ., & Sviatun, O. . (2021). Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina. Dyskurs Prawniczy I Administracyjny, (1), 211–222. https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.37