(1)
Smyrnova, K. .; Sviatun, O. . Mechanizmy Rozstrzygania sporów UE–Ukraina. DPiA 2021, 211-222.