[1]
Smyrnova, K. i Sviatun, O. 2021. Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny. 1 (maj 2021), 211–222. DOI:https://doi.org/10.34768/dpia.2019.1.37.